Een kantoortuin, ander woord voor landschapskantoor, is een grote open ruimte waar mensen hun werkzaamheden verrichten. Het idee is dat niemand een vaste werkplek heeft en iedereen aanschuift waar er op het moment van binnenkomst plaats is. Verschillende werkzaamheden vinden naast elkaar plaats. De ene persoon telefoneert veel, de andere maakt teksten op de laptop. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat je last kunt hebben van elkaar, geluidsoverlast kantoortuin door het praten met klanten aan de telefoon bijvoorbeeld, maar ook door overleg met collega’s. Zoek jij een oplossing voor dit probleem, neem contact op met Still Design.

geluidsoverlast kantoortuin

Ieder voordeel heeft een nadeel

Een kantoortuin, hoe positief die ook bedoeld is, zal niet voor iedereen zo voelen. Geluidsoverlast kantoortuin komt vaak voor. Mensen die vele uren telefonisch overleggen zullen anderen, die aan hun laptop werken, storen door deze gesprekken. Alle functies zitten en werken door elkaar in een kantoortuin en dat heeft voordelen, je hebt elkaar binnen je bereik, maar ook nadelen en dat zijn vooral de geluidsoverlast en de privacy. Deze nadelen kan Still Design voor je aanpakken. Zij heeft fraaie oplossingen. Bekijk de website stilldesign.eu en zie de mooie projecten, in het verleden uitgevoerd.